nugadors de vinya

Operaris nugant la vinya de shirah ,per evitat que sonbrge el raim , tanbe el nugala es milt millor que despuntarla per la qualitat del vi