L'oli que bo

El primer oli de la témpora ja ix net, ben pron te el mullarem en pa