Olives arreplegades

Operaris arreplegant la manta per a enganxar la al tractor i descarregar la al remolc per a

portat ales a l’almàssera