FIRA DEL POBAL DEL DUC

NOSTRES PORDUCTES LA FIRA DE LA POBLA DEL DUC ,
HERBERO DE LA SERRA DEL BENICADELL, OLI D’OLIVA ECOLOGIC TERRA PUNICA ,ES NOSTRES VIN NEGRES MADURATS EN BOTA